Privacy en Cookie Policy

Algemeen

De Muurverffabriek hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Persoonsgegevens worden door ons op zorgvuldige wijze verwerkt en beveiligd.

Hierbij houden wij rekeningen met de gestelde eisen in de privacywet.

Dit houdt o.a. in dat we:

 • Duidelijk vermelden hoe wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • De verzameling van persoonsgegevens beperken tot uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist.
 • Persoonsgegevens beschermen d.m.v. de juiste beveiligingsmaatregelen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te wijzigen of te verwijderen, daar waar wettelijk recht is.

In dit privacybeleid leggen wij uit welke gegevens wij voor welke doeleinden gebruiken en hoe wij de gegevens beschermen die via onze websites en/of via sociale media, telefonisch, schriftelijk of op andere wijze aan ons zijn verstrekt.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 9 januari 2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Door akkoord te gaan met dit privacybeleid geeft u expliciet toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens volgens dit beleid.

Gebruik van persoonsgegevens

Indien u onze site bezoekt laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Indien dit persoonsgegevens zijn dan bewaren en gebruiken wij uitsluitend de gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons ter verwerking worden verstrekt.

Persoonsgegeven worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of dienen te doen. 

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld, bijvoorbeeld door het aanmelden op onze site voor onze nieuwsbrief Uit de Verf, aanmaken van een account op de website, etc. De website biedt de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om bijvoorbeeld een vraag te behandelen.

Verwerken van persoonsgegevens

Onderstaande gegevens worden door De Muurverffabriek verwerkt:

 • Persoonsgegevens zoals voor- en achternaam
 • Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummer
 • Betaalgegevens of andere financiële gegevens
 • Accountgegevens zoals de gebruikersnaam en het versleutelde wachtwoord
 • Informatie die automatisch wordt verzameld terwijl u onze sites bezoekt, zoals IP-adressen, algemene locaties, serviceproviders, duur van de activiteit, identificatie van technologie en apparaten, en informatie die wordt verzameld via cookies

De gegevens worden gebruikt voor onderstaande doeleinden:

 • Gebruik maken van onze dienstverlening (orders, ondersteuning mengmachine,
  facturen, etc.).
 • Sales- en marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening en de verkoop van onze producten en diensten, zoals het versturen van de nieuwsbrief Uit de Verf, acties, uitnodiging beurs, etc., echter uitsluitend na toestemming.
 • Vragen/verzoeken/opmerkingen beantwoorden die gesteld zijn bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website(s).

Bewaartermijnen

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en onderstaande cookieverklaring genoemde doelen te bereiken.

Cookiebeleid

Cookies

Onze website(s) maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een website worden opgeslagen in de browser of op de harde schijf van de computer, smartphone of vergelijkbaar apparaat van een gebruiker. Dit mits er toestemming is gegeven.

Deze informatie kan worden gebruikt om gebruikersvoorkeuren op te slaan/te herinneren, gegevens op te slaan, de onlineactiviteit van een gebruiker te traceren en/of de site eraan te herinneren wanneer de gebruiker/bezoeker de site de volgende keer bezoekt. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de ervaringen van de gebruiker/bezoeker op sites aan te passen en informatie te verzamelen over de manier waarop de gebruiker/bezoeker op de sites navigeert.

Deze cookies helpen ons om de optimale gebruikerservaring te bieden en onze website(s) continue te verbeteren.
Indien u toestemming geeft via de cookie-instellingen, dan worden onderstaande cookies gebruikt:

 • Technisch noodzakelijke cookies - Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren
  van de website, zoals cookies die het mogelijk maken om in te loggen op beveiligde delen van onze site(s) of om gebruik te maken van een winkelwagen of factuur
 • Statistiek/analyse-cookies - Met deze cookies kunnen we bezoekers tellen en zien hoe ze door de site navigeren. Deze informatie helpt ons om de werking van de site te verbeteren. Dankzij deze cookies kunnen we ervoor zorgen dat de bezoeker sneller terecht komt op de pagina die je zoekt (Google Analytics)
 • Functionele cookies - Deze cookies zorgen ervoor dat we bezoekers herkennen bij terugkeer op onze site(s). Dat maakt het mogelijk om content te personaliseren en voorkeuren te onthouden
 • Commerciële cookies - Deze cookies onthouden de pagina’s en links die je hebt bezocht. We gebruiken deze informatie om de site en eventuele advertenties toe te spitsen op pecifieke interesses en behoeften. We kunnen deze informatie om die reden ook delen met andere partijen

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, dit wettelijk toegestaan en/of verplicht is. Bij het vermoeden van fraude en/of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beschermen persoonsgegevens

We beschermen persoonsgegevens tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijzigingen of onrechtmatige onthulling of toegang met behulp van diverse fysieke, operationele en technologische beveiligingsmaatregelen.

Indien de persoonsgegevens niet meer nodig zijn (zoals beschreven in deze privacyverklaring), worden deze vernietigd, geanonimiseerd of via een andere, veilige methode verwijderd.

Rechten

 • Recht op toegang: U kunt ons verplichten aan u te bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken en informatie over hoe wij deze gegevens verwerken.
 • Recht op rectificatie: U kunt ons verplichten onnauwkeurige persoonsgegevens over u te corrigeren of onvolledige gegevens aan te vullen.
 • Recht op verwijdering: Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw persoonsgegevens door ons laten verwijderen.
 • Recht op beperking van verwerking: Onder bepaalde voorwaarden kunt u ons verplichten onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Wanneer u ons toestemming hebt verleend om persoonsgegevens te verwerken, kunt u te allen tijde en kosteloos uw toestemming per direct intrekken. Indien u dit doet, stoppen wij met de betreffende verwerking van uw persoonsgegevens op basis van die toestemming. Echter dit kan ons beletten om bepaalde diensten aan te bieden, waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt.

Indien u één of meer van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze verklaring. In alle gevallen en op elk moment kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Copyright © 2023 De Muurverffabriek, Inc. All rights reserved.