Disclaimer

De informatie op deze website wordt door De Muurverffabriek met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie.

De Muurverffabriek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) deze website.

Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door De Muurverffabriek worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goede trouw geselecteerd voor de doelgroep van De Muurverffabriek. De Muurverffabriek geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

De Muurverffabriek garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

De informatie opgenomen in de e-mails van De Muurverffabriek kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en De Muurverffabriek direct te informeren door het bericht te retourneren. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. U mag dit bericht en/of bijlagen niet verspreiden.

De Muurverffabriek controleert al haar uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen. De Muurverffabriek is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit e-mail bericht, zoals schade door virussen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij De Muurverffabriek

De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden hergebruiken en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Muurverffabriek

Het is evenmin toegestaan (delen van) de inhoud van de database van De Muurverffabriek herhaald en/of systematisch handmatig of met geautomatiseerde scripts op te vragen en/of te hergebruiken.

Privacybeleid

De Muurverffabriek eerbiedigt de privacy van de gebruikers van haar website en behandelt de persoonlijke gegevens die de gebruiker van de website rechtstreeks of via e-mail aan De Muurverffabriek verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP).

Copyright © 2023 De Muurverffabriek, Inc. All rights reserved.